Translate site

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet. %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

75

86,4

66,7

98,5

«

Kommentar

Ett fortsatt stort förbättringsområde med en nedgång under de fem senaste åren. Riket visar också på en viss nedgång under samma period, förutom en uppgång mellan år 2015 och 2016, men ligger på en betydligt högre nivå.

Definition av måttet

Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat
med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne
enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9.
Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår.
Källa: SCB och Skolverket.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta