Translate site

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen. %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

63,8

71,4

41,7

89,4

«

Kommentar

Går endast att jämföra med år 2015, då måttet gjorts om. En försämring jämfört med föregående år, både i förhållande till kommunens egna resultat och i förhållande till rikets medelvärde.

Definition av måttet

Antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan som med examen inom 4 år, inkl. IM dividerat med antal folkbokförda elever i kommunen som började på gymnasium för 4 år sedan, inkl. IM. Källa: SCB.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta