Translate site

Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka ett år efter avslutad insats/utredning. %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

86

78

0

100

«

Kommentar

Har försämrats jämfört med föregående års toppnivå, och gått från grönt till gult, men ligger ändå bättre än medelvärdet. Avser ungdomar 13-20 år. För barn 0-12 ligger vi nära medel på 75 procent. Både resultatet för vuxna med försörjningsstöd, samt vuxna missbrukare som ej återaktualiserats inom ett år har förbättrats jämfört med föregående år och har gått från rött till gult.

Definition av måttet

Andel (%) ungdomar i åldern 13-20 år som inte återkommit till
socialtjänsten inom ett år efter avslut av samtliga utredningar
och/eller insatser. Återaktualisering avser endast formell utredning.
Gäller ej ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte.
Avser insatser/utredningar som avslutades första halvåret år T-1. Källa:
Egen undersökning i kommunen.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta