Translate site

Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. % positiva svar

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

77

75

48

96

»

Kommentar

En tidigare negativ trend under de tre senaste åren är bruten och nu är kommunens resultat högre än rikets snitt som ligger på 75. Resultatet från motsvarande undersökning i årskurs 5 har också förbättrats både i förhållande till andra och till oss själva och ligger nu på 92 procent jämfört med rikets 87 procent.

Definition av måttet

Genomsnitt av andelen elever som på en fyrgradig skala svarat stämmer
helt och hållet och stämmer ganska bra (positiva svar) på de gemensamma
enkätfrågorna om elevernas syn på skolan och undervisningen. Avser
elever i årskurs 8 i kommunen. Källa: Egen uppgift från kommunen och
SKL.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta