Translate site

Kostnad per betygspoäng. kronor per elev

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

411

382

695

261

«

 

Kommentar

Resursmått som visar på effektiviteten i skolan, hur kostnaden står i
relation till betygen. Kostnaden visas exklusive lokalkostnader. Resultatet visar att kostnaderna ökat samtidigt som betygen sjunkit. Det finns mått som visar på kostnad i förhållande till andel elever i åk 9 som uppnått målen, där vi ligger på rött. Måttet är intressant att titta på tillsammans med resultatet i måttet: Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet.

Definition av måttet

Kostnad per betygspoäng (meritvärde) i årskurs 9, kommunala skolor.
Kostnaderna avser total kostnad exklusive lokaler. Betygspoängen avser
år T, kostnaderna år T-1. Källa Dagens samhälle, Skolverket och SCB.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta