Translate site

Kostnad per elev i ett gymnasieprogram. kronor per elev

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

144 800

122 900

180 800

90 300

«

 

Kommentar

Resursmått som mäter kostnaden per elev i ett gymnasieprogram, vilket är ett nytt mått som inte säger något om kvaliteten på utbildningen. Kostnaden beror mycket på vilka gymnasieprogram en skola har, där praktiska program är dyrare än teoretiska program.

Definition av måttet

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för gymnasieskola hemkommun, dividerat med antal elever folkbokförda i kommunen inskrivna i gymnasieskola, under kalenderåret. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta