Translate site

Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? kronor per barn och år

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

149 200

136 700

173 000

100 600

«

Kommentar

Resursmått som visar kostnader och inte säger något om kvaliteten på förskolan. Kostnaderna är fortsatt högre i jämförelse med andra kommuner, men trenden med ökade kostnader är densamma.

Definition av måttet

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner
och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal
inskrivna barn i förskola vid mätning 15/10 föregående och innevarande
år. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta