Translate site

Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? kronor per år och brukare

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

292 000

272 000

512 000

82 000

«

Kommentar

Måttet beskriver vilka resurser som kommunen lägger på hemtjänsten, men säger inget om kvaliteten. Kommunens kostnader har ökat, både i förhållande till föregående år och i förhållande till övriga kommuner och ligger högre än medel.

Måttet kan ses tillsammans med måttet: Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen och måttet Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst för att få en mer heltäckande bild av
hemtjänsten.

Definition av måttet

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner
och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat med antal personer
65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende. Fr.o.m. 2013
exkluderas personer som enbart har trygghetslarm, matdistribution eller
mindre än två timmar hemtjänst per månad. Fr.o.m. 2007 hämtas antalet
hemtjänsttagare från Socialstyrelsens individstatistik. T.o.m. 2006 från
Socialstyrelsens mängdstatistik. Avser samtlig regi. Källa: SCB och
Socialstyrelsen.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta