Translate site

Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? kronor per år och plats

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

784 000

818 000

2 300 000

476 700

«

 

Kommentar

Måttet visar på vilka resurser kommunen lägger på särskilt boende och säger inget om kvaliteten. Kommunen har en lägre kostnad jämfört med rikets snitt.

Måttet kan ses tillsammans med måttet: Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende och måttet Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende för att få en mer heltäckande bild av särskilt boende.

Definition av måttet

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner
och landsting för särskilt boende äldreomsorg exkl. lokalkostnader,
dividerat med antal personer 65+ som bor permanent i särskilda
boendeformer. Avser samtlig regi. Fr.o.m. 2013 så avses ett månadssnitt
under året av individstatistiken. 2007-2012 hämtas antalet brukare från
Socialstyrelsens individstatistik 1/10. T.o.m. 2006 från
Socialstyrelsens mängdstatistik. Källa: SCB och Socialstyrelsens
individstatistik.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta