Translate site

Vilka kvalitetsaspekter finns inom LSS grupp- och serviceboende? % av maxpoäng

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

88

80

0

100

»

Kommentar

Resultatet har förbättrats jämfört med föregående år, både i förhållande till kommunens resultat och i förhållande till övriga kommuner och går från gult till grönt. Resultat av 10 olika indikatorer kopplade till kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende. Det finns även resultat för utredningstid i dagar för LSS-insatser, där kommunens resultat är något över medelvärdet.

Definition av måttet

Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom
LSS grupp- och serviceboende. De ingående delnyckeltalen finns som
undernoder till detta nyckeltal. För varje delnyckeltal kan man ha ett
värde mellan 0-100 procent och detta poängsätts enligt följande - 0 %
ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 % ger 3p, 76-99 % ger
4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med maximalt möjlig poäng
och multipliceras sedan med 100 för redovisning i procent. Observera att
delnyckeltalen ibland ändras och byts ut mellan åren. Källa:
Delnyckeltalen är publicerade av kommunen i Kolada utifrån anvisningar
från RKA. Maxpoängen tas fram inom SKL:s projekt KKiK.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta