Translate site

Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? andel av maxpoäng

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

55

67

32

95

»

Kommentar

Resultat av 15 olika indikatorer kopplade till kvaliteten inom särskilt boende. Kommunen har brutit en nedåtgående trend, men ligger fortfarande på rött i förhållande till andra kommuner. Bra som utgångspunkt i nämndens diskussioner om vilken nivå man vill ha på särskilda boenden, men ska också ses i relation till nöjdhet och kostnader. Resultat finns på enhetsnivå.

Definition av måttet

Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom
särskilt boende (äldreomsorg). De ingående delnyckeltalen finns som
undernoder till detta nyckeltal. För varje delnyckeltal kan man ha ett
värde mellan 0-100 procent och detta poängsätts enligt följande - 0 %
ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 % ger 3p, 76-99 % ger
4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med maximalt möjlig poäng
och multipliceras sedan med 100 för redovisning i procent. Observera att
delnyckeltalen ibland ändras och byts ut mellan åren. Källa:
Delnyckeltalen är publicerade av kommunen i Kolada utifrån anvisningar
från RKA. Maxpoängen tas fram inom SKL:s projekt KKiK.


Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta