Translate site

Vilket omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad kommunen? andel av maxpoäng

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

64

65

42

91

Kommentar

Resultat av 17 indikatorer. Den nationella trenden är att omsorgs- och serviceutbudet har minskat under de senaste tre åren, medan den legat på samma nivå i Lindesbergs kommun. Bra som utgångspunkt i nämndens diskussioner om vilken servicenivå man vill ha på hemtjänsten, men ska också ses i relation till nöjdhet och kostnader.

Definition av måttet

Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal som handlar om omsorgs-
och serviceutbud inom hemtjänst (äldreomsorg). De ingående
delnyckeltalen finns som undernoder till detta nyckeltal. För varje
delnyckeltal får man antingen maximalt 1, 2 eller 3 poäng. Poängen
summeras och delas med maximalt möjlig poäng och multipliceras sedan med
100 för redovisning i procent. Observera att delnyckeltalen ibland
ändras och byts ut mellan åren. Källa: Delnyckeltalen är publicerade av
kommunen i Kolada utifrån anvisningar från RKA. Maxpoängen tas fram inom
SKL:s projekt KKiK.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta