Translate site

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

70

71

38

98

»

Kommentar

Måttet är en sammanslagning av resultatet i svenska och matematik. Resultatet har förbättras från 65 procent till 70 procent och ligger nära rikets medel. Det finns också redovisning per ämne. Det är resultatet i svenska som har förbättrats, medan resultatet för matematik ligger kvar på samma nivå som förra året.

Definition av måttet

Genomsnittlig procentsats för de elever som klarat samtliga ämnesprov i
svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3. Beräknas som
antal godkända elever i matematik + antal godkända elever i svenska och
svenska som andraspråk / hemkommun antal deltagande elever i matematik
+hemkommun antal deltagande elever i svenska och svenska som andraspråk.
Avser elever folkbokförda i kommunen oavsett var de går i skolan.
Källa: Skolverket och SCB.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta