Translate site

Andelen förvärvsarbetare i kommunen. %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

76,9

78,9

64,8

88,2

»

Kommentar

Vi ligger under medelvärdet i riket, men det är en viss förbättring jämfört med föregående år. Detta är ett mått som påverkas mycket av yttre faktorer som hänger ihop med ekonomi och beslut på riksplanet.

Definition av måttet

Antal förvärvsarbetande i åldern 20-64 år dividerat med antal invånare i
åldern 20-64 år den 31/12. Med förvärvsarbetande avses personer med
löneinkomst av anställning under november månad, och personer med
inkomst av aktiv näringsverksamhet. Källa: SCB:s registerbaserade
arbetsmarknadsstatistik (RAMS).

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta