Translate site

Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? andel i % återvunnet material av hushållsavfall

Lindesberg 2015Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling
40391774»
     

Kommentar

Lindesbergs resultat visar på en positiv trend under de tre senaste åren. Ligger något över medel.

Definition av måttet

Andel hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling (%). Källa: Avfall Sverige

Uppdaterad: 2016-02-09 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta