Translate site

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? (utbetalda dagar per person och år)

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

12,6

11,7

18,2

5,2

«

Kommentar

Nedåtgående trend under de fem senaste åren, både i kommunen och nationellt, där kommunens snitt är sämre än rikets.

Definition av måttet

Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per
registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel
sjukersättning eller aktivitetsersättning (före år 2003 hel
förtidspension eller helt sjukbidrag). Alla dagar är omräknade till
nettodagar. Källa: Försäkringskassan.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta