Translate site

Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare i kommunen?

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

3

5,4

1,1

16,6

«

Kommentar

Resultatet har försämrats jämfört med föregående år. Resultatet i Svenskt Näringslivs rakning finns som kompletterande mått, där placeringen förbättrats från plats 260 till plats 225 av Sveriges 290 kommuner.

Måttet används som indikator i kommunfullmäktiges utvecklingsstrategi kopplat till inriktningsmålet: Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och uppfinningar. Klicka i vänstermenyn för att läsa utvecklingsstrategin i sin helhet.

Definition av måttet

Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Baseras på
data från första halvåret och räknas upp gånger två som en prognos för
helåret. Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta