Translate site

Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på? poäng av 100

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

52

60

44

79

»

Kommentar

Baseras på Statistiska centralbyråns medborgarundersökning som är en
attitydundersökning som genomfördes hösten 2016. Visar på ungefär samma resultat som föregående mätning år 2014. De områden som medborgarna har bedömt att de är mest nöjda med är utbildningsmöjligheter, fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud. De områden som medborgarna är minst nöjda med är bostäder, trygghet och arbetsmöjligheter. Rekommendation, om man kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen har ökat från 52 år 2014 till 55 år 2016. 31 procent av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, medan 27 procent vill avråda från det.

Hela resultatet kan
läsas under rubriken Medborgarundersökning i vänstermenyn.

Definition av måttet

Kommunens Nöjd-Regionindex, skala 1-100. Utgår från frågorna: "Hur nöjd
är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och\nleva på?",
"Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och
leva på?" och "Föreställ dig en plats som är perfekt\natt bo och leva
på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?". Källa
SCB:s medborgarundersökningar.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta