Translate site

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel? %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

31

26

0

63

 

Kommentar

Andelen ekologiska livsmedel visar en uppåtgående trend sedan 2009, både i riket och i kommunen. Dock är andelen i kommunen densamma som föregående år. Resultatet ligger nära grönt och över rikets medel.

Måttet används som indikator i kommunfullmäktiges utvecklingsstrategi kopplat till inriktningsmålet: Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Klicka i vänstermenyn för att läsa utvecklingsstrategin i sin helhet.

Definition av måttet

Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i
kronor för total mängd inköpta livsmedel i kommunen. Avser ekologiska
livsmedel enligt KRAV-märkning, EU:s miljösymbol för ekologiska
livsmedel eller andra likvärdiga symboler där det finns en erkänd
certifiering som garanterar produktens ekologiskt producerade innehåll.
Mätningen avser årets första 6 månader. Källa: Egen undersökning i
kommunen.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta