Translate site

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av totala antal bilar? %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

18,5

33,3

0

78,8

«

Kommentar

Resultatet är något missvisande, då man inte tagit hänsyn till leasingbilar, vilket är det vanligaste i kommunen. Om man tar det i beräkning är värdet 25 procent. Det finns även uppgift om andel kommunbilar geografiskt i kommunen, där vi ligger nära medelvärdet.

Måttet används som indikator i kommunfullmäktiges utvecklingsstrategi kopplat till inriktningsmålet: Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället. Klicka i vänstermenyn för att läsa utvecklingsstrategin i sin helhet.

Definition av måttet

Andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbilsdefinition (SFS 2004:1364). För fordon registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition (Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommunen och dess majoritetsägda bolag. Miljöfordon Syd har gett möjlighet till kommuner och landsting att komplettera med fordon i operationell leasing samt justera för andra avvikelser. Se fotnot för att se om uppgiften är preliminär eller slutgiltig. Källa: Miljöfordon Syd (MFS).

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta