Translate site

Hur stor del av befolkningen får försörjningsstöd? %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

7,2

4,3

10,8

0,6

«

Kommentar

Förbättringsområde som i likhet med rikssnittet visar på en försämring jämfört med tidigare år.

Definition av måttet

Antal invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd,
dividerat med antalet invånare den 31/12 multiplicerat med 100. Källa:
SCB.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta