Translate site

Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om kommunens service för företagen? (Index av 100)

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

73

69

59

84

»

Kommentar

Resultatet har en tydlig uppåtgående trend och har gått från 58 år 2014 till 73 år 2016, från rött till grönt. Om man även räknar in privatpersoner blir resultatet 68. Högst resultat får brandskydd på 82 och lägst får bygglov på 50.

Måttet används som indikator i kommunfullmäktiges utvecklingsstrategi kopplat till inriktningsmålet: Lindesbergs kommun underlättar för nya och befintliga företag, främjar nya idéer och uppfinningar. Klicka i vänstermenyn för att läsa utvecklingsstrategin i sin helhet.

Definition av måttet

Nöjd Kund Index, Företagsklimat - Totalt: Kommunrankning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen (skala 0-100). Källa: SKL.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta