Translate site

Tillgänglighet

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar till exempel om tillgänglighet via telefon och webb, personalens bemötande när du ställer en fråga via telefon, tillgänglighet till bibliotek, badhus och återvinningscentral samt handläggningstid inom olika områden.

Klicka på måttet, så ser du mer information om måttet och kommentar om resultatet.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Kommunstrateg
Malin Sjöberg
0581-811 15

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta