Translate site

Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök? antal dagar

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

15

17

78

0

«

Kommentar

Från att ha varit på grönt i två år i rad ligger vi nu på gult nära medelvärdet. Ytterfallen, dvs de som fått vänta i mer än 14 dagar, är relativt hög.

Definition av måttet

Genomsnittligt antal dagar från första kontakten för ansökan vid
nybesök, med socialtjänsten till dess att beslut om försörjningsstöd har
fattats. Med första kontakt avses muntlig eller skriftlig kontakt
angående ansökan om försörjningsstöd. Allmänna förfrågningar exkluderas.
Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta