Translate site

Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? antal dagar

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

37

28

150

0

«

Kommentar

Ett bra resultat i föregående mått ger oftast ett bra resultat i detta mått, vilket i likhet med föregående år inte är fallet för oss. Det är många som får en förskoleplats på önskat datum, men de som inte får det får vänta relativt länge på en plats. Här ligger vi snarare åt det röda hållet än det gröna. Andelen ytterfall, de som får vänta i mer än 30 dagar är mycket högt, 69 procent, vilket är en ökning jämfört med tidigare år.

Definition av måttet

Genomsnittligt antal dagar mellan önskat placeringsdatum och faktiskt
erbjudet placeringsdatum. Mätperiod årets 6 första månader. Källa: Egen
undersökning i kommunen.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta