Translate site

Hur många av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten får plats på önskat placeringsdatum? %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

92

64

6

100

»

Kommentar

Bra resultat i förhållande till övriga kommuner. Kommunens resultat har varit stabilt under de senaste fyra åren, medan övriga kommuners resultat visar på en nedåtgående trend sedan år 2010. Detta resultat ska ses tillsammans med resultatet i nästa mått - Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? (antal dagar)

Definition av måttet

Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt
antal årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett
regi. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: Skolverket.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta