Translate site

Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

100

86

59

100

»

Kommentar

En tydlig uppåtgående trend sedan år 2012 som gör att kommunen nu ligger i topp förhållande till övriga kommuner, men också i förhållande till kommunfullmäktiges målvärde som är 90 procent.

Måttet används som indikator i kommunfullmäktiges utvecklingsstrategi kopplat till inriktningsmålet: Medborgarna upplever bra service med kvalitet. Klicka i vänstermenyn för att läsa utvecklingsstrategin i sin helhet.

Definition av måttet

Andel (%) av medborgarna som inom två arbetsdagar får svar på en enkel
fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e-postadress.
Tiden mäts sedan i arbetsdagar från det att e-postfrågan har inkommit
till dessa att ett svar skickats. Källa: Undersökning av externt företag

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta