Translate site

Hur många av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? %

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

44

52

21

90

»

Kommentar

Resultatet är ungefär detsamma som föregående år. Resultatet är långt från kommunfullmäktiges målvärde som är 75 procent. Det största förbättringsområdet är fortfarande att vi inte är tillgängliga på telefon. Svarstid till växeln får ett mycket bra resultat, men därefter tappas samtal för att handläggare har telefontider eller inte är på plats.

Måttet används som indikator i kommunfullmäktiges utvecklingsstrategi kopplat till inriktningsmålet: Medborgarna upplever bra service med kvalitet. Klicka i vänstermenyn för att läsa utvecklingsstrategin i sin helhet.

Definition av måttet

Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga
som får direkt svar på frågan. Under en fastställd period ställs ett
antal relevanta frågor av enklare karaktär genom telefonsamtal till
kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel.
Källa: Undersökning av externt företag

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta