Translate site

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningscentralen öppet utöver tiden 8-17 på vardagar? antal timmar

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

65

53

5

131

«

Kommentar

Har gått från grönt till gult, vilket innebär att de övriga kommunerna har fått mer generösa öppettider, medan Lindesberg inte har någon skillnad i öppettider under de fyra senaste åren. Det är ett mått man i första hand ska jämföra med sig själv, eftersom alla kommuner inte har egen simhall till exempel. Simhallens öppettider "räddar upp" måttet och är mycket bra i förhållande till övriga kommuner. Bibliotekets öppettider ligger på gul nivå, medan återvinningscentralen ligger nära röd nivå.

Definition av måttet

Antal timmar per vecka som kommunens huvudbibliotek, simhall och återvinningscentral har öppet utöver tiden 08-17 på vardagar. Metoden innebär att kommunen gör en undersökning via en enkel genomgång av öppettider för biblioteket under en veckas tid vid normal period under året (dvs. semestermånader och storhelger undantas från undersökningen). Skiftar öppettiderna under normalperioden får ett genomsnitt av normaltid räknas ut på årsbasis. Källa: Egen undersökning i kommunen.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta