Translate site

Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor enligt planering? antal barn

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

5

5,3

7,5

3,7

»

Kommentar

Bättre resultat än förra året, både i förhållande till kommunens eget resultat och i förhållande till andra kommuner. Resultatet har gått från gult till grönt. Säger inget om kvaliteten i förskolan. Måtten visar på vilka resurser som finns inom förskolan, men säger inget om kvaliteten.

Definition av måttet

Antal barn, i åldern 1-5 år, i förskola totalt, dividerat med totalt
antal årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett
regi. Uppgiften avser läsår, mätt 15/10. Källa: Skolverket.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta