Translate site

Hur många olika personer besöker en äldre person med hemtjänst under 14 dagar? antal personer

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

14

15

26

7

_

Kommentar

Samma resultat som de två senaste åren och bättre än medel. Det finns även uppgift om ytterfallen, de som har haft fler än 20 personer under en 14-dagarsperiod. Kommunens resultat är där 8 procent jämfört med medel på 16 procent.

Definition av måttet

Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en
14-dagarsperiod. Gäller de personer, 65 år eller äldre, som har två
eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm
och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00.
Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna
hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur mätningen.
Källa: Egen undersökning i kommunen.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta