Translate site

Hur trygga och säkra känner sig medborgarna i kommunen? antal poäng av 100

Lindesberg 2016Snitt KKiKSämsta värdeBästa värdeUtveckling

50

58

39

80

«

Kommentar

Baseras på Statistiska centralbyråns medborgarundersökning som är en attitydundersökning som genomfördes hösten 2016. Värdet visar på en nedåtgående trend, vilket det även gör nationellt. Dock har kommunens resultat år 2016 förbättrats i förhållande till de kommuner som genomfört undersökningen vilket gör att vi går från rött till gult. Skillnaden mellan kvinnor och män syns tydligt, kvinnor känner sig mer otrygga än män. De i åldrarna 25-34 år, samt 75 år eller äldre känner sig otryggast.

Hela resultatet kan läsas under rubriken Medborgarundersökning i vänstermenyn.

Definition av måttet

Medborgarnas bedömning av hur tryggt det är i kommunen, skala 1-100.
Utgår från frågorna: "Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas
utomhus på kvällar och nätter?", "Hur ser du på hur trygg och säker du
kan känna dig mot hot, rån och misshandel?" och "Hur ser du på hur trygg
och säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?". Källa SCB:s
medborgarundersökningar.

Uppdaterad: 2017-02-17 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

» Utvecklingen sedan 2015 är positiv
« Utvecklingen sedan 2015 är negativ
— Ingen utveckling, eller ingen mätning 2015


Bland de 25 % bästa

Bland de 50 % i mitten

Bland de 25 % sämsta