Translate site

Finskt förvaltningsområde

Lindesbergs kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan januari 2012, vilket innebär att finskspråkiga kommuninvånare har särskilda rättigheter. Rättigheterna regleras i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk   I Lindesbergs kommun har man rätt att använda finska vid myndighetskontakter och få beslut och motiveringar översatta till finska. Som finskspråkig har man även rätt till äldreomsorg och förskoleverksamhet på finska. I kommunen finns det ca 11,5 % invånare med finsk bakgrund.

2016 finns i Sverige 59 finska förvaltnings kommuner, totalt finns 75 förvaltningskommuner med samiernas och tornedalingarnas förvaltningsområden. Se karta

Samråd

I kommunen hålls samråd med kommunens finsktalande befolkning för att förbättra kommunens finska service. Samrådsformen är öppen för alla med finsk bakgrund och kallelse utgår via annons och denna hemsida.

Statsbidrag​

Kommuner som ingår i ett förvaltningsområde för finska, samiska eller meänkieli får statsbidrag. Lindesbergs kommun får ett grundbelopp per år som ska täcka de merkostnader som uppstår i samband med vad lagen ålägger oss.

Uppdaterad: 2017-04-11 

Sidansvarig: Airie Tervaniemi 0581-811 30

Kontakt

Samordnare för finskt förvaltningsområde

Airie Tervaniemi

0581-811 30

Kontakt

Samordnare för finskt förvaltningsområde/Suomen kielen hallintoalueen koordinoija

Airie Tervaniemi
0581-811 30