Translate site

Terveyttä edistävät kotikäynnit

Hoito- ja hoivayksikkö pyrkii edistämään terveyttä ja luomaan turvallisuutta kunnan vanhuksille. Omassa asunnossa asuville yli 80-vuotiaille, jotka eivät vielä saa jatkuvaa kotipalvelua, tarjoamme terveyttä edistävän kotikäynnin.

Tieto luo turvallisuutta

Käynnin tarkoituksena on tarjota henkilökohtaista tietoa kunnan ja maakäräjien tarjonnasta sekä antaa neuvoja ja tukea sitä tarvitseville. Keskustelemme vanhuksen kanssa siitä, miten hän kokee oman terveytensä ja arkensa ja millaisia tarpeita ja toiveita hänellä on. Pohdimme yhdessä myös monia muita asioita, esimerkiksi sitä, miten kotia voidaan mukauttaa arkielämän helpottamiseksi ja kaatumisvahinkojen ehkäisemiseksi tai kenen puoleen vanhus voi kääntyä tarvitessaan tukea. Voimme myös auttaa vanhusta löytämään juuri hänen tarpeisiinsa sopivaa toimintaa tai palveluja.

Kotikäynti on vapaaehtoinen ja maksuton. Kotiin tulevalla henkilöllä on vaitiolovelvollisuus. Lähetämme tarvittaessa lisätietoa.

Uppdaterad: 2013-10-07 

Sidansvarig: Airie Tervaniemi 0581-811 30