Translate site

Omaistuki

Tuetko tai hoivaatko omaista joka on pitkäaikaissairas, vanha tai toimintarajoitteinen?

Omaisen hoito ja tuki on kallisarvoinen tehtävä joka voi joskus voi tuntua sekä raskaalta että yksinäiseltä. Kunnalta saatava omaistuen tarkoitus on tukea omaisia niin etä he jaksavat mutta myös järjestää mahdollisuus omaan aikaan niin että he tuntevat turvallisuutta roolissaan. Tarkoitus on nostaa esille se tahto ja voima omaisissa ja muissa vapaaehtoisissa niin etä he voivat auttaa toisiaan.

Kunnalla om monipuolista omaistukea tarjolla. Saat apua arkipäivää helpottavien ratkaisujen löytämisessä. Tässä muutama esimerkki omaistuesta:

  • Saat neuvoja ja tukea.
  • Voit puhua jonkun kanssa.
  • Saat yhteyden samassa tilanteessa oleviin.
  • Erilaiset virkistystoiminnat.
  • Esitelmät.
  • Yhteydet eri yhdistyksiin.

Sijaishoito

Jos omaista on vaikeaa jättää yksin, kun haluat lähteä ulos toimittamaan omia asioitasi, hae siinä tapauksessa sijaishoitajaa. Kunnalla on maksuton lomituspalvelu, jota voi hakea kunnan omaiskonsulenteilta. Maksutonta lomitusta ei voi saada jos omaisella jo on tiettyjä palvelutoimia myönetty.

Sijaishoito voidaan järjestää myös tarjoamalla avunsaajalle lyhytaikaisasumista hoitokodissa, kotipalvelua tai päivätoimintaa. Toimet edellyttävät avuntarpeenkäsittelijän päätöstä.

Uppdaterad: 2017-07-06 

Sidansvarig: Airie Tervaniemi 0581-811 30

Yhteystiedot

Omaiskonsulentti/Anhörigkonsulent
0581-810 83
Sähköposti