Translate site

Oikeus tukeen LSS:n ja SoL:n mukaan

Kenellä on oikeus saada tukitoimia eräille toimintaesteisille annettavaa tukea ja palvelua koskevan lain (LSS) nojalla?

LSS:n tavoitteena on taata hyvät elinehdot mittavasta ja pysyvästä toimintarajoitteisuudesta kärsiville henkilöille. LSS:n mukaisia tukitoimia voidaan myöntää seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille:

1. henkilöt, joilla on kehitysvamma, autismi tai autismia muistuttava tila
2. henkilöt, joilla on huomattava ja pysyvä älyllinen toimintarajoitteisuus ulkoisen väkivallan tai sairauden seurauksena aikuisiässä syntyneen aivovaurion jälkeen
3. henkilöt, joilla on muu fyysinen tai psyykkinen toimintarajoitteisuus, joka ei ilmiselvästi johdu normaalista vanhenemisesta, jos rajoite on mittava ja aiheuttaa merkittäviä vaikeuksia päivittäisessä elämässä ja siten mittavaa tuen ja avun tarvetta.  

Mikäli tukea ei voida myöntää LSS:n mukaisesti, sitä voidaan joissakin tapauksissa myöntää SoL:n mukaisesti.  

Kenellä on oikeus tukipalveluihin sosiaalipalvelulain (SoL) nojalla?

Toimien tavoitteena on varmistaa, että apua tarvitsevat psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt saavat tarvitsemaansa tukea ja apua voidakseen elää itsenäistä elämää. Psyykkisesti toimintarajoitteisiin henkilöihin luetaan henkilöt, joiden vaikea psyykkinen sairaus aiheuttaa päivittäistä elämää haittaavan toimintarajoitteisuuden, joka arvioidaan pitkäkestoiseksi.

Uppdaterad: 2013-10-07 

Sidansvarig: Airie Tervaniemi 0581-811 30

Yhteystiedot

Vaihde 0581-810 00