Translate site

Yksilö ja perhe

Sosiaalilautakunnan yksilö- ja perheyksikkö (Individ och Familj) vastaa seuraavista:

Alkoholi- ja huumeryhmä – neuvoja ja tukea päihdeongelmaisille ja heidän omaisilleen.
Lasten- ja nuortenryhmä – tilapäistä tai pitkäaikaista tukea ja neuvontaa perheille. Tukitoimet suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä perheen kanssa. Jotta perheelle voidaan tarjota mahdollisimman hyvää apua, perheen tilanteesta tehdään yleensä ensin selvitys.
Talousneuvonta – apua velkasaneeraukseen ja neuvontaa raha-asioissa. Taloudellinen avustus / toimeentulotuki – tukea voi hakea, jos tulot eivät riitä henkilön omaan ja hänen perheensä elatukseen eikä tarpeita voida täyttää muulla tavalla.
Perhekeskus
– keskustelua pienistä ja suurista huolenaiheista perhesuhteissa. Varataan numerosta 0581-816 64.
Perhetiimi – tukitoimia perheille lasten- ja nuortenryhmän tekemän selvityksen jälkeen.
Perheoikeus – yhteistyökeskusteluja henkilöille, joiden tarvitsee keskustella lasten huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta avioeron yhteydessä tai sen jälkeen. Isyyttä, adoptioita sekä huoltajuutta, asumista ja tapaamisoikeutta koskevia selvityksiä.
Palvelutiimi – huolehtii mm. ruohonleikkuusta, lumenluonnista ja vastaavista palveluista kunnan eläkeläisille.
Sosiaalinen valmius
– sosiaalipäivystykseen saa toimistoaikojen ulkopuolella yhteyden soittamalla Örebron läänin poliisiviranomaiselle, puh. 114 14.

Yksilö- ja perhehuollon koko henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.


Näin haet

Taloudellinen avustus

Avustusta voi hakea, jos tulot eivät riitä henkilön omaan ja hänen perheensä elatukseen eikä tarpeita voida täyttää muulla tavalla. Yhteydenotot kunnan vaihteen kautta 0581- 810 00. Lisää tietoa (ruotsiksi)avautuu uuteen ikkunaan

Lapset ja nuoret

Jos haluat apua lapsen tai nuoren vanhemmuuteen liittyvissä asioissa, voit keskustella vastaanottoryhmän sosiaalisihteerin kanssa. Yhteydenotot kunnan vaihteen kautta 0581- 810 00. Lisää tietoa (ruotsiksi)avautuu uuteen ikkunaan

Päihdeongelmat

Jos haluat lopettaa alkoholin väärinkäytön tai keskustella päihdeongelmista, voit soittaa kunnan alkoholi- ja päihderyhmän (Alkohol- och narkotikagruppen, ANG) käsittelijälle, jolta voit saada neuvoja ja mahdollisesti myös muita tukitoimia. Yhteydenotot kunnan vaihteen kautta 0581- 810 00. Lisää tietoa (ruotsiksi)avautuu uuteen ikkunaan

Yhteistyökeskustelu

Eronneet tai erillään asuvat vanhemmat voivat anoa yhteistyökeskustelua kunnan perheoikeustoimistosta. Keskustelu on maksuton. Voimme auttaa pääsemään yksimielisyyteen toisen vanhemman kanssa yhteisiä lapsianne koskevista huoltajuus-, asumis- ja tapaamisasioista. Yhteydenotot kunnan vaihteen kautta 0581- 810 00. Lisää tietoa (ruotsiksi)avautuu uuteen ikkunaan

Uppdaterad: 2013-10-07 

Sidansvarig: Airie Tervaniemi 0581-811 30

Yhteystiedot

Vaihde 0581-810 00