Translate site

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen. kommunens motsvarighet till regeringen, är en nämnd och har 15 ledamöter valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen förbereder nästan alla ärenden åt kommunfullmäktige och har en ledande och samordnande roll för övriga styrelser och nämnder i kommunen.

Kommunstyrelsen och de andra nämnderna är enligt svensk tradition proportionerligt sammansatt av representanter från partierna. Mandatfördelningen motsvarar den i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens uppgifter är att:

  • leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
  • uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • från nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de yttranden som behövs
  • sköta kommunens ekonomiska förvaltning
  • ha uppsikt över nämnderna och de företag som kommunen har inrättat
  • göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, nämnder och andra myndigheter 
  • bereda eller yttra sig i nästan alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige
  • verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens verksamheter får i uppdrag av kommunstyrelsen att genomföra styrelsens beslut.

Postlista

Postlistan är en service som kommunstyrelsens kansli erbjuder allmänhet och media för att visa vilka handlingar som kommer in. Postlistan kommer att finnas tillgänglig varje vecka under rubriken Postlista. När du prenumererar får du en länk till den här sidan när postlistan är uppdaterad.

Är du intresserad av att ta del av någon handling kontakta Annette Eklund per Lindesbergs kommuns e-post eller per telefon 0581-810 86 eller kommunens växel 0581-810 00 som hänvisar dig till annan person som finns på plats.

Här kan du läsa mer om kommunstyrelsens verksamheter

Ordförande och kommunalråd

Irja Gustavsson

Irja Gustafsson(S)
Brudstensvägen 2, 711 36 Lindesberg
0581-81029, 076-7257611

Vice ordförande

Jonas Kleber

Jonas Kleber (C)
Österhammar Björntorp 356, 710 41 Fellingsbro
0581-63 10 34, 070-342 52 09

Oppositionsråd

Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (M)
Torphyttan 210, 711 91 Lindesberg
0581-816 96 arb, 0581-174 64 hem, 070-561 37 48

Övriga ledamöter

Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)
Linda Svahn

Linda Svahn (S)
0581-810 28, 076-723 43 18

Sven-Ove Karlsson

Kristine Andersson (S)
Skördestigen 6A, 718 32 Frövi

076-725 77 32

Kort saknas

Daniel Andersson (S)
Näsby prästgård, Centralvägen 88, 718 31 Frövi
070-268 08 12

Bengt Storbacka

Bengt Storbacka (S)
070-276 20 61

Margareta Ahlm

Jonas Bernström (S)
Östermalmsvägen 17, 711 31 Lindesberg
070-375 69 35

Centerpartiet (C)

Christina Pettersson

Susanne Karlsson (C)
Rosenkullavägen 20, 711 35 Lindesberg
0581-812 01, 070-522 40 02

Vakant (C)

Moderata Samlingspartiet (M)
Aniette Lindvall

Anniette Lindvall (M)
Karl Johansgården Öskevik 538, 713 94 Nora
070-33 45 442

Kristdemokraterna (KD)

Ingrid Åberg

Ingrid Åberg (KD)
Lövstigen 26, 711 31 Lindesberg
070-693 89 94

Miljöpartiet de Gröna (MP)
Bengt Evertsson

Bengt Evertsson (MP)
070-571 11 84

Sverigedemokraterna (SD)

John Omoomian

Virosa Viberg (SD)
Bondskogsvägen 13, 711 30 Lindesberg
076-171 22 71

Ersättare

Arbetarepartiet Socialdemokraterna (S)
John Omoomian

John Omoomian (S)
Flädervägen 9, 711 33 Lindesberg
070-283 14 73

Margareta Ahlm

Margareta Ahlm (S)
Ytterbyvägen 10, 711 76 Storå
070-567 13 69

Linda Andersson (S)

Carina Östrand

Dan Walterson (S)
0589-125 23

Centerpartiet (C)

Kort saknas

Johan Andersson (C)

Södra Norrby
723 73 Fellingsbro

Ulf Lager

Jenny Larsson (C)
Östra Öskevik 116, 713 94 Nora
073-845 41 87

Inger Karlsson

Christina Pettersson (C)
Löa Born 144, Stenhaga, 714 94 Kopparberg
076-76 87 601

Vänsterpartiet (V)

Maria Odheim Nielsen (V)


Moderata Samlingspartiet (M)

Kort saknas

Lillemor Bodman (M)
Åstigen 31, 711 35 Lindesberg
070-686 96 46

Jan Hansson

Jan Hansson (M)
Näsbybackagatan 3, 718 31 Frövi
070-597 60 70

Partipolitiskt oberoende (-)

Patrik Öhrström

Göran Gustavsson (-)
Nybyn ringholmen 109, 718 93 Frövi
070-359 23 22

Invald på liberalernas plats.

Miljöpartiet de Gröna (MP)

Inger Griberg (MP)

Sverigedemokraterna (SD)

Mats Seijboldt (SD)

Vakant (SD)

Uppdaterad: 2018-04-19 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Kontakt

Kommunsekreterare Helena Randefelt
0581-81031
E-post

Prenumerera på postlistan