Translate site

Nämnder

Det finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden.

Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige. De förtroendevalda personerna som väljs till nämnderna ska ha en partipolitisk sammansättning som avspeglar resultatet i senaste kommunfullmäktigevalet.

Under nämnderna finns verksamheter med anställda som bereder ärenden, verkställer beslut som politikerna fattat och bedriver all övrig verksamhet som nämnden ansvarar för.

Det finns ett antal politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige.

Uppdaterad: 2015-12-23 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00 vx

Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post