Translate site

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning - KRF

Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela kommunens referensorgan i alla frågor men är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

"Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före förändring av samhällsinsatsernas utformning och organisation när det berör personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. Rådet behandlar inte enskilda personers ärenden."

Rådet består av

Sju förtroendevalda ledamöter, en representant vardera från:

 • Kommunstyrelsen.
 • Socialförvaltningen.
 • Barn- och utbildningsförvaltningen.
 • Tillväxtförvaltningen
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen
 • Räddningstjänsten.
 • Vuxenutbildningsförvaltningen.

Sju representanter från olika brukar-organistationer:

 • Två representanter från Rörelsehindergruppen och två ersättare.
 • En representant från Hörselgruppen och en ersättare.
 • En representant från Synskadegruppen och en ersättare.
 • En representant från Psykiatrigruppen och en ersättare.
 • Två representanter från Medicingruppen och två ersättare.

Socialnämndens ordförande är ordförande i kommunalt råd för personer med funktionshinder. Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per år.

Uppdaterad: 2013-08-15 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30

Mer information