Translate site

Så här kan du föra fram dina åsikter

Som medborgare finns det flera sätt att påverka det som händer i samhället. Den största och viktigaste möjligheten att vara med och påverka utvecklingen i samhället är att rösta i kommun-, landstings- och riksdagsvalet vart fjärde år.

Du är välkommen att komma till kommunfullmäktiges möten som är öppna för allmänheten.  Kommunfullmäktige inleds alltid med allmänhetens frågestund. Om du har en fråga som du vill att politikerna ska svara på är detta ett bra sätt att ställa din fråga.

Du kan också skriva eller ringa till en förtroendevald som sitter i kommunfullmäktige, en nämnd eller bolagsstyrelse.

En annan möjlighet är att du engagerar dig i ett politiskt parti.

Som invånare i Lindesbergs kommun har du även möjlighet att lämna in medborgarförslag som sedan behandlas och besvaras.

Läs mer under rubrikerna till vänster!

Uppdaterad: 2016-06-21 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30
Kontakt

0581-810 00 vx

Lindesbergs kommun
Stentäppsgatan 5
Lindesberg

E-post