Translate site

Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen, se nedan.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:


Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen/landstinget
  • Medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit
    folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är
    folkbokförd i kommunen/landstinget


Rösträtt till Europaparlamentsvalet

Du har rösträtt till europaparlamentsvalet om du är:


Uppdaterad: 2018-02-15 

Sidansvarig: Ida Frödén 0581-810 30