Translate site

Att bilda en förening

Vill ni bilda en ny förening?

För att kunna bilda en förening måste det finnas ett antal personer som har ett gemensamt intresse. Dessa väljer till att börja med en tillfällig styrelse (interimsstyrelse) som bör arbeta med att:  

  • Skriva ett förslag till stadgar (regler) för föreningen. Stadgarna ska innehålla uppgifter om bland annat föreningens namn, föreningens syfte och verksamhet.
  • Kalla till ett möte där föreningen slutgiltigt ska bildas. I kallelsen ska det stå att avsikten med mötet är att bilda en förening. Det ska också framgå vilken dag och vilken tid mötet ska äga rum och i vilken lokal det ska hållas.

Organisationsnummer får föreningen hos skatteverket.

Riksorganisationer

De flesta föreningar är anslutna till en riksorganisation såsom Riksidrottsförbundet, Fältbiologerna, Riksförbundet för unga musikanter med flera. Där kan man få hjälp och stöd i föreningsarbetet till exempel med utbildning av bland annat föreningsledare och styrelseledamöter.  

Föreningsregister

Registrering av ny förening kan ske vid vilken tidpunkt som helst under året.

Till ansökan om registrering av ny förening ska föreningen bifoga stadgar samt bildamdeprotokoll.

Uppdaterad: 2017-04-11 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66

Kontakt

Fritidskontoret

Kulturkontoret

Jonas Andersson
Fritidskonsulent
0581-811 66

Sara Sporre
Kultursekreterare
0581-811 45

Prenumerera på föreningsnyheter

Prenumerera på föreningsnyheter