Translate site

Hyr portabel scen till ert arrangemang

Lindesbergs kommun har köpt in en Stagemobile L som är en portabel scenvagn som kan användas över hela kommunen.

Vilka kan hyra scenvagnen?

Lindesbergs kommun
Kommunala förvaltningar, kommunala bolag eller arrangemang där Lindesbergs kommun är medarrangör.

Ideella föreningar i Lindesbergs kommun

För att en förening ska få hyra scenvagnen ska föreningen

 1. Vara en ideell förening som har sitt säte i Lindesbergs kommun.
 2. Bedriva en utåtriktad verksamhet till allmänheten.
 3. Vara registrerad i kommunens föreningsregister.

Företag i Lindesbergs kommun
Företag och övriga organisationer kan hyra scenvagnen till publika arrangemang som riktar sig till allmänheten. Scenvagnen hyrs inte ut till entrébelagda arrangemang som arrangeras av företag.

Kommunerna i Nora, Hällefors och Ljusnarsberg kan hyra scenvagnen.

Scenvagnen hyrs inte ut till privatpersoner.

Bokning

Önskemål om bokning inför säsong ska lämnas senast 30 mars varje år. Bekräftelse på bokning lämnas i april. Därefter sker bokning löpande för övriga lediga tider.

Bokningen avser ett dygn från klockan 12.00 till 12.00. Leverans och hämtning sker efter överenskommelse med BKT.

Bokningsförfrågan lämnas till Lindesbergs kommun. Instruktioner och möjlighet att se lediga datum finns på Lindesbergs kommuns hemsida.

Gör en bokningsförfrågan i Web-bokningen eller skicka ett mejl.

Bestämmelser och ordningsregler för att hyra den portabla scenvagnen

 1. Scenvagnen måste placeras på ett plant och hårt underlag. Tillväxtförvaltningen/BKT kan avböja uthyrning eller anvisa annan plats som anses lämpligare för scenvagnen.
 2. Hyrestagaren ska innan hyrestillfället uppvisa marktillstånd för den plats där scenvagnen ska placeras samt tillstånd för anordnande av offentlig tillställning.
 3. Scenvagnen ska användas av hyrestagaren och till det ändamål som uppgavs vid bokningstillfället.
 4. Det ska hos hyrestagaren finnas en ansvarig person som ansvarar att regler och anvisningar för scenvagnen följs.
 5. Hyrestagaren ansvarar för att hyrd utrustning återlämnas i samma skick som den levereades.
 6. Grundregel är att BKT levererar och hämtar scenvagnen samt sköter upp och nedmontering. Det sker till fastställda avgifter. Tillväxtförvaltningen kan göra undantag från detta om det hos hyrestagaren finns en ansvarig person som det senaste året genomgått en utbildning i upp och nedmontering av scenen. Hyrestagare kan även sköta transporten själv om föraren innehar ett BE-körkort.
 7. Sköter BKT utkörning, upp och nedmontering av scenen ska hyrestagaren ha en ansvarig person på plats som hjälper till vid upp och nedmontering.
 8. Scenen får inte stå uppställd eller obevakad under tider som den inte används.
 9. Hyrestagaren är skyldig att ersätta eventuella skador eller stöld som uppkommit under hyrestiden. Det gäller även sak- eller personskada hos tredje man som eventuellt kan inträffa vid transport samt upp- och nedmontering. Skador på scenvagnen ska omedelbart rapporteras till BKT eller fritidskontoret.
 10. Scenvagnen ska lämnas tillbaka städad och rengjord. Om detta inte är gjort kan hyrestagaren debiteras för denna kostnad i efterhand.
 11. Lindesbergs kommun kan vägra uthyrning till arrangemang som kan väcka anstöt eller som på annat sätt kan störa ordningen.

Fakta om Stagemobil L

Scenvagnen är en tysktillverkad Stagemobil L som är byggd på en släpkärra. Det tar en person ca 20-30 minuter för att ställa iordning vagnen till färdig scen. För att dra vagnen krävs BE-körkort och ett fordon som klarar att dra 2 700 kg.

Scenvagnen ägs av Lindesbergs kommun och Bergslagens Kommunalteknik (BKT) sköter den löpande driften.

Scenfakta

Bredd: 6.8 m
Djup: 6,3 m
Höjd: 4.6 m
Storlek: 42 m2
Maxvikt att hänga i taket: 350 kg
Max golvvikt: 350 kg per m2
Scenhöjd: 1-1.2 m

Vagnsmått

Längd: 8.2 m
Bredd: 2.54 m
Höjd: 3.7 m
Vikt: 2 300 kg
Total maxvikt: 2 700 kg

Det finns "roofsupport" och vingar för ljud- och ljusutrustning att låna. Säg till om ni har behov av det.

Priser

Scenvagnen hyrs ut per dygn.

Förvaltningar Lindesbergs kommun och föreningar: 1 000 kr per dygn.
Företag: 3 000 kr per dygn.

Utkörning, montering och hämtning inom Lindesbergs kommun: 1 800 kr per tillfälle.

Vid jourutryckningar på helger kan extra debitering ske.

Uppdaterad: 2017-04-13 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66

Kontakt

Fritidskontoret

Jonas Andersson
Fritidskonsulent
0581-811 66

Sara Sporre
Kultursekreterare
0581-811 45