Translate site

Kommunalt Aktivitetsbidrag

Syftet med kommunalt aktivitetsbidrag är att stödja och att stimulera till fler aktiviteter för barn och ungdomar 3-20 år

Bidraget baseras på ledarledda sammankomster och deltagartillfällen. Bidragets storlek fastställs av tillväxtutskottet efter varje ansökningstillfälle. Nämnden kan även besluta att differenserna bidragets storlek mellan ålder och/eller kön.

Bidrag baseras på maximalt antal sammankomster per barn/aktivitet och kalenderår enligt följand

 • Barn i åldern 3 - 6 år max 40 sammankomster per kalenderår
 • Barn i åldern 7 - 12 år max 80 sammankomster per kalenderår
 • Ungdomar i åldern 13-16 år max 120 sammankomster per kalenderår
 • Ungdomar i åldern 17- 20 år max 160 sammankomster per kalenderår

Villkor för sammankomster

En bidragsberättigad sammankomst ska

 • omfatta en naturlig grupp
 • ha minst 3 och högst 30 deltagare i bidragsberättigad ålder
 • genomföras i föreningens regi
 • pågå i minst 60 minuter. Tid för förberedelser och avslutning får ingå
 • innehålla en gemensam start och avslutning
 • vara ledarledd med en ledare som är lägst 15 år. Ledare kan inte vara ansvarig för flera grupper samtidigt
 • ligga i linje med föreningens ändamål för ban- och ungdomsverksamhet.
 • närvaron registreras. En ledare i föreningen ska intyga att uppgifterna om närvaron är riktiga.

Villkor för deltagare

En bidragsberättigad deltagare

 • ska vara medlem i föreningen
 • ska redovisas med personnummer
 • kan var deltagare i föreningens ”prova på verksamhet” som genomförs i rekryteringssyfte
 • kan bara räknas en gång per dag och verksamhet i samma förening
 • Vid matcher räknas laget som en grupp, under förutsättning att övriga villkor uppfylls. Arrangör av tävling får endast redovisa den egna föreningens deltagare.

Ej bidragsberättigade aktiviteter och sammankomster

 • Bidrag beviljas inte för sammankomster under skoltid.
 • Bidrag beviljas inte till entrébelagda tävlingar och matcher eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer.
 • Bidrag beviljas inte till sammankomster som redovisas till studieförbund eller som får särskild finansiering på annat sätt (Riksidrottförbundets LOK-stöd räknas inte).

Ansökan och utbetalning av aktivitetsbidrag

Ansökan

 • Sker digital via aktivitetskort på nätet (ApN).
 • Den av föreningen utsedda föreningsadministratören ska godkänna föreningens samtliga närvarokort innan ansökningstiden gått ut.
 • Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan medföra att föreningen avstängs från bidrag. Även återbetalning kan krävas.

Ansökningsdatum

För perioden 1/1 – 30/6 lämnas ansökan senast den 25 augusti. Utbetalning sker senast i oktober månad.

För perioden 1/7 – 31/12 lämnas ansökan senast den 25 februari. Utbetalning sker senast i april månad.

Uppdaterad: 2016-01-13 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66