Translate site

Bidrag till kultur och fritidsarrangemang

Syftet med bidraget till kultur- och fritidsarrangemang är att ge ekonomiskt stöd till föreningar som arrangerar offentliga evenemang eller bedriver en utåtriktad kultur- eller fritidsverksamhet som bedöms ha ett stort värde för innevånarna i Lindesbergs kommun.

Villkor för bidrag till kultur- och fritidsarrangemang

  • Arrangemanget ska genomföras i Lindesbergs kommun.
  • Arrangemanget ska vara offentligt och vända sig till allmänheten.
  • Arrangemanget ska falla inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde och passa in i planeringen som syftar till ett varierat kultur- och fritidsutbud över hela året och i hela kommunen.
  • Arrangemanget ska ha en egen grundfinansiering varför bidrag enbart kan sökas för del av kostnaderna för arrangemanget.
  • Bidrag kan utgå för att täcka förlust eller del av förlust vid arrangemanget.
  • Lindesberg kommun kan ge förening i uppdrag att arrangera ett evenemang som normalt ska genomförs av kommunen.
  • Bidrag utgår inte till matcher, turneringar eller andra idrottsarrangemang.
  • För samtliga arrangemang som beviljas bidrag gäller att det tydligt ska framgå på hemsidor samt i informations-, försäljnings- och marknadsföringsmaterial att stöd utgår från tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun.
  • Ansökan måste göras minst 1 månader innan arrangemanget ska genomföras.
  • Utbetalning av bidrag sker efter överenskommelse.

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.

Ansökningstiden är löpande.

Förenings som erhåller bidrag till kultur- och fritidsarrangemang är skyldiga att senast en månad efter genomfört arrangemang lämna en redovisning till kultur- och fritidsförvaltningen. Uteblir redovisning kan återbetalning av bidraget krävas.

Uppdaterad: 2016-05-10 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66