Translate site

Driftsbidrag

Syftet med driftsbidrag är att ge ekonomiskt stöd till föreningar som sköter driften av ägd eller långtidsarrenderad anläggning eller som på uppdrag av kommunen utför hel eller delvis skötsel av kommunalt ägd anläggning.

Villkor för driftsbidrag

  • Anläggningen ska vara belägen i Lindesbergs kommun.
  • Anläggningen ska användas regelbundet till föreningens huvudsakliga verksamhet och vara tillgänglig för andra föreningar och kommunens innevånare.
  • Driftsbidrag kan sökas på belopp upp till 100 000 kr. Ansökan som överstiger detta belopp får enbart ske efter dialog med kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Bidrag kan inte sökas i efterhand om inte särskild överenskommelse gjorts med tillväxtsförvaltningen.

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.

I vissa fall kan avtal om drift tecknas mellan kommun och förening.

Sista ansökningsdag är 31 mars.

Uppdaterad: 2015-12-22 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66