Translate site

Investeringsbidrag

Syftet med investeringsbidraget är att ge föreningar ekonomiskt stöd till investeringar som kan skapa förutsättningar för

 • att bredda och utveckla barn- och ungdomsverksamhet
 • att främja folkhälsan
 • att främja jämställdhet eller integration
 • öka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att delta i föreningens verksamhet
 • miljöförbättrande åtgärder på anläggningar

Villkor för investeringsbidrag

 • Investeringen ska uppfylla minst ett av syftena för investeringsbidrag.
 • Investeringen ska ha en längre livslängd.
 • Ansökt belopp får uppgå till maximalt 75 % av den totala investeringskostnaden.
 • Bidrag utgår normalt inte till löpande underhåll och reparationer.
 • Investeringen får inte vara genomförd eller ske förrän ansökan är beviljad.
 • Utbetalning av bidrag sker efter överenskommelse.

Investeringar som får delfinansiering från andra bidragsgivare som också kan kräva kommunal medfinansiering är prioriterad om ansökan i övrigt uppfyller något av investeringsbidragets syften. Det kan vara bidrag från Riksidrottsförbundet, Allmänna arvsfonden, EU, Länsstyrelsen, Boverket med flera.

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.

Ansökningstiden är löpande.

Ansökan ska styrkas med offerter, budget, projektplan eller liknande.

Redovisning av beviljat investeringsbidrag
Förening som erhåller investeringsbidrag är skyldiga att senast en månad efter investeringen lämna en redovisning till tillväxtsförvaltningen. Uteblir redovisning kan återbetalning av bidraget krävas.

Uppdaterad: 2015-12-22 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66