Translate site

Stöd till studieförbund

Bidragsformen är under utredning. Kontakter kommer att tas med Örebro läns bildningsförbund samt respektive studieförbund för vidare diskussion och utredning om bidragens utformning.


Uppdaterad: 2014-12-10 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66