Translate site

Utvecklingsbidrag

Syftet med utvecklingsbidraget är att stimulera föreningar till att bredda och utveckla kultur- och fritidsverksamhet för att nå fler och nya målgrupper eller för att behålla ungdomar längre i verksamheten. Det kan ske enskilt eller tillsammans med andra föreningar eller organisationer.

Villkor för utvecklingsbidrag

Bidrag kan ges till föreningar som vill utveckla verksamheter

  • för barn- och ungdomar
  • för att öka jämställdheten i föreningen
  • för personer med funktionsnedsättning
  • för integration av nyanlända flyktingar
  • som främjar folkhälsan i Lindesbergs kommun
  • som tillväxtutskottet anser viktiga och som prioriterteras

Initiativ till verksamhetsutveckling som tas av ungdomar inom föreningen är prioriterade.

Bidrag utgår inte till föreningens ordinarie verksamhet eller insatser som normalt ingår i en förenings rekryteringsarbete.

Projekt som får delfinansiering från andra bidragsgivare som också kan kräva kommunal medfinansiering är prioriterad om ansökan i övrigt uppfyller något av utvecklingsbidragets syften. Det kan vara bidrag från Riksidrottsförbundet, Allmänna arvsfonden, EU, Länsstyrelsen, med flera.

I övrigt gäller de allmänna målen och villkoren för föreningsbidrag.

Ansökningstiden är löpande.

Förenings som erhåller utvecklingsbidrag är skyldiga att senast en månad, eller överenskommen tid, efter projektets slut lämna en redovisning till kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen kan även under pågående projekttid kräva en delrapport.

Uppdaterad: 2015-12-22 

Sidansvarig: Jonas Andersson 0581-811 66